Regulace

Dle územního plánu obce je možno stavět RD přízemní s obytným podkrovím. Zastavěnost pozemku 20 - 25% (do zastavěných ploch se nepočítají okolní zastavěné zpevněné plochy, bazény a terasy). Střecha sedlová o sklonu 35°- 40°. Více informací v územním plánu obce:  https://www.obecnovyjachymov.cz/uzemni-plan/

Lokalita

Projekt Villapark Nový Jáchymov se nachází na území CHKO Křivoklátsko ve Středočeském kraji - Berounsko. Jedná se o velmi atraktivní a vysoce hodnotnou krajinu, nenarušené žádnou negativní činností, která by ohrožovala vysokou biosférickou i ekologickou hodnotu zdejšího přírodního i životního prostředí. Aktuálně se projednává návrh tohoto území k vyhlášení za "Národní park Křivoklátsko". V blízkosti obce protéká řeka Berounka, nicméně lokalita je na vyvýšeném pozemku, který je zcela mimo zátopové oblasti.

O projektu

Hlavním cílem investora projektu ViIlapark Nový Jáchymov bylo vytvořit kvalitní zázemí pro klidné rodinné bydlení venkovského charakteru avšak s komfortem 21. století a zcela v harmonii s přírodou Křivoklátských lesů.

S ohledem na to, že se projekt se nachází v CHKO, je kladen důraz na citlivé začlenění výstavby do krajinného prostředí dle požadovaných podmínek EU a UNESCO. Jedná se o vysoce významné chráněné přírodní území celostátního, až mezinárodního významu.

V celém projektu jsou umístěny hydranty a dále zde vznikla i nová trafostanice, která zajistí dostatečnou kapacitu potřebné elektřiny ve spolupráci s Distribucí ČEZ a.s. Veřejné osvětlení v okolí nerušícím rozsahu je samozřejmě součástí, stejně jako v dnešní době důležité optické sítě pro telefon, digitální TV a vysokorychlostní internet, včetně alternativní možnosti i bezdrátového připojení k internetu v obci.

Rozsah realizovaných inženýrských sítí v lokalitě:

  • vodovod - zkolaudováno
  • splašková kanalizace - zkolaudováno
  • dešťová kanalizace - zkolaudováno
  • plynofikace - zkolaudováno
  • elektřina | trafostanice | veřejné osvětlení - zkolaudováno
  • optické sítě - dokončeno
  • veřejné osvětlení - zkolaudováno
  • komunikace asfaltového typu - zkolaudováno
  • chodníky - zámková dlažba - dokončeno